Atauttimut Ikayuutikhanga


Ilaani amigaittut inuulrammiit atuqpagaat aadjikkutaanik hivituyuq ihumaalutigiyanganik ayurhautigiyanganikluuniit. Hapkuat taivaktavut “angitqiat” ihumaalut atauttimut.

atauttimut ihumaalut:

  • ayurhautivagait amigaittut nutaqqat inuulrammiilluuniit
  • pivaktuq taimaa kavamatkut maligangit havaangillu havaguknairaangat
  • ihuarhihimaittumik ayurhautipkaiffaarniaqtuq
  • ihariaginiaqtuq timiqutigiyauyuq aadlanguqtakhaa maligangit, havaangit maliktakhangilluuniit

Atauttimut ikayuqtiutivut pivaktuq ilitarigaangapta “tamainnit ihumaalutigilluaqtauyuq” ihumaalut. Ihumaalutitauniaqtuq uqaqtauyuq Nunavuutim maligangani tuhaqtipkaidjutinginnilluuniit. Ihumaalutigiyauniaqtuq takuinnaqtaptiknik avaliittup ikayurninngani. Ihumaaluktut inuulrammiit inirniitlu uqainnariaqaqtait ihumaalutigiyanganik uvaptiknut.

Talvannga ihumaliuqtugut ayurnaittumik ihuatqiyauyumikluuniit atauttimut ikayuqtiuyumik. Ihuatqiyauyumik ikayurniq atuqtaulluaqtuq uqaqatigiikhutik havaqatigiikhutiklu himmautigiami. Ayurnaittumik atauttimut havaaq akhuraalukyuanguyuq. Ayurnaittumik atauttimut ihivriuqtuq piniaqtuq titiraqhimayunik taiguagakhat kavamatkut havakvinganut. Havakvivut talvannga tikkuanginnarialik ihumaalutigiyauyut tahapkuat ihivriuqniit inuit taiguagakhanik.