Inuknut Ilihimapkainiq


Havakvikput naunaitpiaqtumik havaaqaqtuq angikliyuumiriami Nunavunmiutat ilihimaninnga kangirhimaninngalu nutarap pilaarutinginnnik havaaptikniklu. Ihumagiugut hakugiktumik Inuknut Ilihimapkainiq pinahuarutinga ikayuqtuq akhuurutauyumik Inuit nuatqatigiiknikkut ukpiriyain: piliriqatigiinniq, havaqatigiiktut nakuuyumik pidjutigiami.

Inuknut ilihimapkainivut havaaq amigaittunik aadlatqiinik piyuq. Hapkuninnga ilaliutihimayuq:

  • uqaqatigiiklugit sikuurviknut, nunaqatigiyaptiknut inuknullu ikayuqtiuyunut
  • piliurluni ukiumi taiguagakhaq havaaptiknik
  • uqaqatigiikhimmaaqlugit nunallaani timiqutigiyauyut
  • havaqatigiiklugit inuulrammiit kangirhipkaigiami pilaarutinginnik