Hunaukmat Pilaarutingit?


Nutaraq pilaarutinginnik hunavaluit tamaita inuulrammiujut piqaqtukhaq, piinarilaqihimajukhaq nakuujumik imaq imiqtakhaanik nakuutqiamiklu niqinik, hunavalungnikluuniit pittaaqtaminik, iliharumajut piluni maliktakhangit uqauhiminik. Piinarilaqihimaluni hapkuat hunavaluit ikajuqtait nutaqqat, inuulrammiit, ilangillu nakuutqiamik pigiamingni inuuhinirmini, ikajuqtait angiklijuumiriamingni piliuriami pittaaqtumik munarijumiklu inungnik ikajuqtait inmingnik, ilamingnik, nunagijaminiklu.

Tamaita inuulrammiujut piqaqtut hapkuat pilaarutinginnik humaangittuq kinaujaakhaanik, humi nunalik, hulijut angajuqqaangit, kitunik uqauhiqaqtuq, humut angaadjuliaqtuq, angutaugumi arnaugumiluuniit, huna pitquhinga, timimitigut aaniaqarumi, maninnagumi maniitkumiluuniit. Kitut nutaraq ihuittumik pijakhaungittuq humaangittuq huuq, uqaqtaungmat Ilanga 2 uumannga United Nations Katimajiit Pilaarutainut Nutaqqat.

Piittuq inmikkut pilaarutinga akhuurutaulluaqhimangittuq aadlanit ilaanilu atauhiq pilaarutinga pingitkumi, atuqtaunginnaqtuq qaffiujut aadlat pingitkumik.