Nutaqqanut Inulramirnullu Uqaqtikhaanik Maligaq


Pitqujavut ilaliutijuq hapkuat ihuaqtut havaangit naunaiqhimajuq RCYA-mi:

  • Naunairlugu pilaarutinginnik quviagijangillu nutaqqanik inuulrammiillu, inminik atauttimullu, hapummiutijaujut hivumuuqtitaujullu;
  • Naunairlugu havagviujut tuhaajut ihumagijaillu qanuqtut ihumagijamingnik nutaqqanik inuulrammiillu ajuqhautinginnik ajuqhaqtipkaijainnit;
  • Naunairlugu nutaqqat inuulrammiillu piinariaqaqtait havagviujut ikajuutinik unalu havagviujut ihumagijait ihumaaluutigijanginnik qanuqtullu ihumagijanginnik uuminnga tahapkuat ikajuutinik;
  • Ikajurlugit nutaqqat, inuulrammiit, ilangillu uqaqatigilugit havagviujut inungnillu ikajuqtut, ihuaqhigiami kangiqhininnga inmingmut;
  • Naunaipkarlugit inuit uuminnga pilaarutinginnik quviagijangillu nutaqqanik inuulrammiillu, havaangillu unalu munarijakhangit uumannga RCYO; unalu
  • Tuniluni ikajuutikhamik unalu pitqujanginnik havagviujunut qanuqtut piliuriami maliktakhat, maliktakhangit, pinahuarutit, unalu ikajuutinik nakuutqijaujuq nutaqqanut inuulrammiillu Nunavunmi.