Iqaluktuuttiaq: Qiqaiyarluarvia 14 – 18, 2018


Lori, Christalu quviahukpaktuk hulikaliinnaqhutik ubluni amihuni Iqaluktuuttiami katimaqatigiplugit kivgaqtuiyut inulramiillu, katimapkaitjutani Nipit Nipiquqtuhilugu: Inmikkut Akihaqtuinikkut Ayuiqhaqatigiiktut. Quyagiyumayavut Kitikmeot Inuit Katutjuqatgiit ikayurmatigut aulapkaitjutanik ayuiqhaqatigiiktut inituyumi katimavianiuvaguk!