RCY kut Havakviata Pulaaqtut Sanikiluaq mut


RCY kut Havakviata Pulaaqtut Sanikiluaq mut

Talvuuna havainirmi Ubluqtuhirvia 15 - 19, 2017mi, Nancy Pellerin, havaktiuyuq talvani angayukhiq qaritauyaliqinikkut qiniqhiayi pulaaqpaktuq nunalaanga Sanikiluaq.Talvuuna pulaarvingniami, Nancy hanaqidjutikhaqaqpakhimayut ilauqatigivakhugit ilihaqtun ilihaiyiit talvani Nuiyak Nukakhiit Iliharviani. Ilauqatigivakhimayait ilangit nunaptingni ilihaiyiyukhat; ilihaqtun iliharniaqtun talvani Nunavut Ilihaiyiit Ilihairutikharnik taimalu allat ilihaqtun ilauhimaarniaqtun Nunavut Ilihaliarpaarvikmi.Talvanilu Paatsaali Iliharvik Ilihaqtun havakyuakpaktun titiraqhutik qauyihaidjutikharnik, Nancy katimaqatigivaktait ilihaiyiitlu talvuuna akhurnaqtun uqaqtakhaingit talvuuna nuttaqqat pidjutigiyaingit uvanilu afisikput. Nancy katimaqatigivakhimayait nuttaqqiqiivik havaktiit, kavamatkuni ikayuktiuyut tunihimaaqtiuyut, hamilaangit havaktit unalu uqallakhimayuq ayuiqyumirhimayuq talvanga katimadjutigiyainik atauhiuyuq nunalaangitni Iningnikhangit.

Talvuuna unnugaangat, Nancy qunngiakpaktuq ulapqivakhimayuqlu badmintonmik ilagiyainik ilanganik ayuittunik ulapqiinaqtunik Nunavunmi. Ukuat inulramiit ulapqiinaqtun ayuittiagiikhimayut aulahimaanginaqtun ulapqidjutigiyainik unalu Nancy uqallaktuq quvianaqtuq takuyaanganik ayuiqharhimaaqtun. Nigiukhimaniaqtuq taima takugianganik ilangit Iqalungni taima ulapqiaqturniaqtunik talvani!