Ukiuq Tamaat Unniutjutinik


Nutaqqanut Inulramirnullu Uqaqtikhaanik 2019-2020 Ukiuq Tamaat Unniutjutinik

INUNGNUT TUHAQTIDJUTIKHAQ
Apitilirvia 22, 2020

Havaktinga Nutaqqanut Inuulrammiinullu tuhaqtitiyuq Qanuriliurninganik Inulramiuyunun Nunavunmiutauyut 2019-2020 ukiuk tamaat uniqtuirutikhaq iniqhimayuq titiraq

Nutaqqanut Inulramirnullu Uqaqtikhaanik 2018-2019 Ukiuq Tamaat Unniutjutinik
Nutaqqanut Inulramirnullu Uqaqtikhaanik 2017-2018 UKIUQ TAMAAT UNNIUTJUTINIK
Nutaqqanut Inulramirnullu 2016-2017 UKIUQ TAMAAT UNNIUTJUTINIK
2015-mit 2016-mut Aipagutuaraagat Unipkaaq
2015-mit 2016-mut Aipagutuaraagat Unipkaaq
2014-mit 2015-mut Aipagutuaraagat Unipkaaq