Kinngait: Ubluirvia 9 - 13, 2019


David Jeff-lu havainiqmi ittut Kinngainni (Cape Dorset) havaarivlugu Nippit Tuhaqtillugu: Inmikkut Pittaalaqidjutikhamingnut Katimajut iliharvikni. Hilaklukjuangnahurittumi havainiqmi pihukpaktut nunallaami. Atauhiq alkiahuutaujuq tunihivlutik niqinik pizza-liuqatgijumavlugit inulrammiit talvani inulrammiit katimaviani. David Jeff-lu aliahukpiaktut pittaaramik algamik aadjiliuqhutik iglup haniraani aallat taimailiurvianni. Inulrammit upautijut hulilukaaqatigiivlutik uqaqhutiklu nakuukpiaktuq ihumaliqinirmut ikajuutaungmat hulilukaarutikhaat marukni Hitammiut tikitqaangata inulrammiit najurvigilugu uqaqrumajut uqarianginni inmik pidjutimingnut qajagivlugit ikajuqtaulutiklu atuqtakhaanik.