Kugaaruk Hikutirvia 6 - 9, 2017mi


Talvuunq Davidim hivulliqpaanga pulaaqatagianganik havaamingni ayuiqhaqtiluni. Talvuuna pulaaqtiluni alaapaarnaqtiluni hila taima nuttaqqanik ulapqiluangitilunik hilami. Kihiani, tamangnik Davidim katimaqatigivakhimayainik ihumagivakhimayut havaagiyangnik talvani RCYOkutni.