RCY Aquiniq Kangiqliniqmun


Kaajuk Kablalik, nutaqqanun inulrammiinnunlu akhuurhainikkut ayuittuq, qangannuaq aquivaktuq Kangiqliniqmun unalu Sharon Reashore, aulapkaiyivut nutaqqanun inulrammiinnunlu akhuurhainikkut hulitjutini. Hamma Kaajuk uqautait aquinirmini:  

“Aquiyukhaugaluuyugut Naujaanut, kihimi pingittuq Hilarlungnirnun. Kihimi, Sharon uvangalu tahamaniiliqtugut Kangiqliniqmi. Itqaumannaqtukkut aturutigiyara tahamaniitpakhimavagama naatqayaqhugu inuuhira!

Aquinirminni, iliharviliaqpaktunga uqaqatigiplugit nutaqqat havakviptikgut hulivaktaptigullu. Amigaittut nutaqqat ilitariyutut ittuq uvamnik taimaatut aniga ilihaqtunun ikayuqtiungmat aajikkiikkaptalu. Ilihaqtut iliharvikmilu havaktiillu tunngahutitpiaqtut, quanaqtuqlu, ilaupkaqtitaanga qilamik.  

Takuyakhaqaqtumik iliuraqpaktunga ikpatikmik co-op niuviqviani. Quvianaqtuq ilihimagapkit imaakiaq 80%-nguyuq inuit kaivaktut uqaqatigipluta. Una quvianaqtuq uvamnun taimaatut ayurnainmat uqarvigiyaami piyumayunun.

Una aturniq nakuuyuq iingni!”