Hanahimayuq-Nunavunmi inmingnik-kivgaqtuiyut katimaviat ilihaivaktuq inuuhuktunik Nunavunmiunik “Nipiqquqtuhilutik Nipliriamik”


Havangnaqtillugu, Uqaqtighaat Nutaqqat Inulrammiillu Havakviat (RCYO) aullaqtittinahuat taapkuninnga hanahimayunik-Nunavunmi, inmingnik-kivgaqtuiyunik katimavighaanik, “Nipiqquqtuhilutit Nipliqlutit”, ilihaqtunut talvani Aqsarniit Ilihaqvianit Iqalungni.